THAI FOAM

INDUSTRY

FOAM  MANUFACTURERS

QUALITY FOAM  CERTIFIED FOAM

WELCOME TO

THAIFOAM INDUSTRY

FOAM  MANUFACTURERS

บริษัท ไทย โฟมอินดัสตรี จำกัด ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบ คุณภาพ  ISO 9001:2015 และเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หรือ Polyurethane Foam ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรม ที่ได้มาตรฐาน ด้วยกระบวนการผลิต และการจัดการที่ได้ผ่านการควบคุมโดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพเข้างานผลิต มีการควบคุมกระบวน การผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ และแปรรูป รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าพร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพตลอดจน เพิ่มมาตรฐานการผลิตได้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอตามนโยบายคุณภาพ

ของบริษัทฯ

VISION

pic2.png

           มุ่งมั่นในการดำเนินการธุรกิจฟองน้ำวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาบุคคลากร และระบบงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างมีธรรมภิบาล

pic2.png

WHY CHOOSE US

陳  鑒  松

CHEN  JIANSONG

+6681-196-7888

Wechat : S0819095789

Line : 0811967888

QUALITY

บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด ได้รับการยอมรับ และ เชื่อมั่น ในคุณภาพ และมาตรฐาน มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือ ในทุกปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ฟองน้ำวิทยาศาสตร์

SMART SERVICES

หนึ่งในความภาคภูมิใจ ของ บริษัท นั้นคือการ บริการจากเรา ด้วยฝ่ายขายที่มีความเป็นกันเอง ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือ ในทุกปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

pic7.png
IMG_0024.jpg
pic7.png
IMG_0265.JPG
pic7.png

PRODUCTS

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า อาทิิเช่น สินค้าประเภทเครื่องนอน
ฟองน้ำเฟอร์นิเจอร์ รองเท้า Garment ลามิเนต อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กระเป๋า ฟองน้ำในกล่องเครื่องประดับ ฟองน้ำเบาะรถยนต์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด บรรจุภัณฑ์ สินค้าเบ็ดเตล็ด

ฟองน้ำไม่ลามไฟ Flame Retardant Foam

ฟองน้ำไม่ลามไฟ

Flame Retardant Foam

เมมโมรี่โฟม Memory Foam

เมมโมรี่โฟม

Memory Foam

ฟองน้ำโรล Foam Roll

ฟองน้ำโรล

Foam Roll

ฟองน้ำอัด Recycled Foam

ฟองน้ำอัด

Recycled Foam

คูลเจล เมมโมรี่โฟม Cool Gel Memoryfoam

คูลเจล เมมโมรี่โฟม

Cool Gel Memoryfoam

ยางพาราอัด Recycled Latex Foam

ยางพาราอัด

Recycled Latex Foam

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Polyurethane Foam

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์

Polyurethane Foam

เมมโมรี่โฟมอัด Recycled Memoryfoam

เมมโมรี่โฟมอัด

Recycled Memoryfoam

APPLICATION

ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำวิทยาศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า อาทิิเช่น สินค้าประเภทเครื่องนอน
ฟองน้ำเฟอร์นิเจอร์ รองเท้า Garment ลามิเนต อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กระเป๋า ฟองน้ำในกล่องเครื่องประดับ ฟองน้ำเบาะรถยนต์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด บรรจุภัณฑ์ สินค้าเบ็ดเตล็ด

BLOGS

พบกับบทความจากทีมงาน ThaiFoam Industry

ACTIVITY

ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด

โครงการสัมมนาเพื่อแถลงนโยบาย/การเพิ่มความรู้และทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงานในองค์กร

กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือร่วมใจในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยการค้นหาจุดอ่อน และหาสาเหตุแห่งปัญหา แล้วระดมปัญญาแก้ไขปรับปรุงและว่างแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ

ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด

ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2561

ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เกี่ยวกับการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่_ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด

ทำบุญ Office ThaiFome Industry ตึกใหม่

การทำบุญของบริษัท เป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือร่วมใจและสร้างมิตรสัมพันธ์ให้ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

ตรวจสุขภาพ 2561_ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 บริษัท ThaiFoam

ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อทราบถึงอาการปกติ และไม่ปกติของร่างกาย เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่ดีเพื่อง่ายต่อการรักษาในโรคที่ตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรก

SOCIAL MEDIA

MENU

HOME
ABOUT US
QUALITY
ACTIVITY
CAREERS
BLOGS
CONTACT US

PRODUCTS

BLOCK, SHEETS
CUT TO SIZE
MEMORY FOAM
ROLL FOAM
PROFILE CUTTING
REBUND FOAM
FLAME RETARDANT FOAM

APPLICATION

MATTRESS
FURNITURE
PACKAGING
AUTOMOTIVE , ELECTRICAL
SHOES, GARMENT
HOUSEHOLD

16/5 ม. 6 ถ.ปทุม-เสนา ต.บ้านม้า  อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

Tel : 035-387-276 , 081 196 7888 , 063 629 5898 Fax : 035-387-277