ตำแหน่ง : QC (Division) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ


จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท


สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา

 2. ค่าเบี้ยขยันแบบขั้นบันได เริ่มตั้งแต่ 300-1,200 บาท

 3. ประกันสังคม

 4. โบนัสตามผลประกอบการประจำปี

 5. ปรับเงินเดือนประจำปี

 6. ตรวจสุขภาพประจำปี

 7. ชุดยูนิฟอร์มปีละ 3 ชุด

 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่


สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด

16/5 ม. 6 ถ.ปทุม-เสนา ต.บ้านม้า  อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

Tel : 035-387-276 , 099-325-8315 , 086-996-1799 Fax : 035-387-277

** บริษัทอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบการรับคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป

 2. กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ และชนิดผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการตรวจสอบ

 3. กำหนดวิธีการและข้อมูลมาตราฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช่ในการตรวจสอบ ทั้งมาตราฐานรวมและมาตราฐานที่ได้ตกลงกับลูกค้า

 4. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดและจัดทำรายงานการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนส่งผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อได้รับคืนผลิตภัณฑ์ทันที

 5. ค้นหาสาเหตุ ปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ หรือข้อกำหนด หรือที่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และจัดทำรายงานพร้อมแนวทางแก้ไขเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

 6. ติดตามข้อร้องเรียนจากลูกค้าและแก้ไขปัญหา โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

 7. พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการตรวจสอบให้ทันสมัย

 8. พัฒนาบุคลากรในแผนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อจะได้ให้ร่วมมือในการตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 9. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

 10. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเคมี/วัสดุศาสตร์

 3. มีความรู้ในเรื่องของ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. เป็นผู้สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงความรู้ที่มีอยู่เสมอเพื่อให้สามารถก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตสินค้า และบริการ

 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีการถ่ายทอดสื่อสารที่ชัดเจน

 6. มีประสบการณ์ทางด้านเคมี


ติดต่อ

คุณจีรวรรณ (อุ๋ย) / ฝ่ายบุคคล

โทร : 035-387-276 / 095-529-7367

แฟกซ์ : 035-387-277