ฟองน้ำแบบใส่สารพิเศษป้องกันการลามไฟ กับ ฟองน้ำแบบธรรมดา


ฟองน้ำแบบใส่สารพิเศษป้องกันการลามไฟ คือ ฟองน้ำที่ใส่สารเติมแต่งพิเศษเพื่อชะลอการติดไฟและจะไม่ขยายเป็นวงกว้าง และไฟจะดับในที่สุด ซึ่งฟองน้ำชนิดนี้จะเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับความร้อน อย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ , กลุ่มเครื่องจักรในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสะเก็ดไฟ ความร้อน , กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ , กลุ่มที่ใช้ในห้องเก็บเสียง สตูดิโอ , กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น


ฟองน้ำแบบธรรมดา คือ ฟองน้ำที่ไม่ได้ใส่สารเติมแต่งพิเศษเพื่อชะลอการติดไฟ เมื่อเกิดการติดจะไม่สามารถดับไฟด้วยตัวเองได้จนกว่าฟองน้ำจะถูกไหม้จนหมด เพราะฉะนั้นฟองน้ำชนิดนี้จะเหมาะกับงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับความร้อน อย่างเช่น กลุ่มบรรจุภัณฑ์ , กลุ่มคาร์แคร์ , กลุ่มเช็ดล้างทำความสะอาด เป็นต้น
ไม่ว่าจะเป็น ฟองน้ำแบบใส่สารพิเศษป้องกันการลามไฟ กับ ฟองน้ำแบบธรรมดา ก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 อย่าง ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณมากกว่า ถ้างานของคุณเกี่ยวกับความร้อนก็ควรใช้ฟองน้ำแบบใส่สารพิเศษป้องกันการลามไฟ แต่ถ้างานของคุณไม่เกี่ยวกับความร้อนก็ควรใช้ฟองน้ำแบบธรรมดาก็เพียงพอแล้วครับ